دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

مکتب قم و نجف و منهج علامه خرسان

 
تاریخ انتشار: 1401/03/31    تعداد بازدید: 46

مکتب قم و نجف و منهج علامه خرسان

این مقاله اثر حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا اسلامی است که درباره مکاتب اصولی قم و نجف و نقش علامه سید محمدمهدی خرسان به رشته تحریر درآمده است.  

 

دربـاره مکتـب فقهـی و اصولـی قـم و نجـف تاکنـون آثاری ارائه شـده اسـت و رسـاله‌ای بـا عنـوان درآمـدی بـر مکتب قـم و نجـف در حوزه تدوین شـده که در کتابخانـه فیضیـه قابل دسترسـی اسـت. ظاهـرا کتابـی بـا عنـوان «درآمـدی بر مکتب فقهی قـم و نجف» از آقای حسـین ایزدی چـاپ شـده کـه مجموعه مصاحبه‌هـا و گفتگوها با اسـاتید اسـت، از جمله اسـتاد عندلیب، اسـتاد علیدوسـت و ... همین مصاحبه‌ها به صورت منفرد هم موجود است.شـاید قدیمی‌تریـن اثـری کـه راجـع بـه مکتب قم و نجـف داریم، مجموعـه مصاحبه‌هـای دو جلـدی اسـت کـه آقـای علیپـور و همکاران ایشـان با نام «جایگاه‌شناسـی علم اصول» منتشـر کردند. در جلد اول این مجموعه، مصاحبه‌هایـی راجـع بـه تفـاوت قـم و نجـف، بـا افـرادی همچـون آقای مـددی، آقـای گرامی و آقـای اردبیلی اسـت. 


برای دانلود رایگان مقاله کلیک کنید.نظرات
نام
پست الکترونیک
کد امنیتی
Captcha
دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز