دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

روش های جذب فرقه های انجرافی و راهکارهای مقابله با آنها با تاکید بر فرقه بهائیت و احمدالحسن

 
تاریخ انتشار: 1398/08/08    تعداد بازدید: 263

روش های جذب فرقه های انجرافی و راهکارهای مقابله با آنها با تاکید بر فرقه بهائیت و احمدالحسن

به گزارش روابط عمومی دانشکده چهار شنبه: 7/7/1398 ، ساعت: 9صبح ، مکان: سالن شهید بهشتی، جلسه دفاع از پایان نامه آقای رضا سلجوقیان با عنوان "روش های جذب فرقه های انجرافی و راهکارهای مقابله با آنها با تاکید بر فرقه بهائیت و احمدالحسن"برگزار شد . جناب آقای دکتر محمد معینی فر استاد راهنما و  جناب آقای دکتر اکبر باقری استاد مشاور و  جناب آقای دکتر یوسف غضبانی به عنوان داور حضور داشتند.در چکیده این پایان نامه می خوانیم:

فرقه‌ها به‌عنوان‌یکی از اَشکال زندگی اجتماعی انسان، همواره با پیچیدگی‌ها و رازآلودگی‌‌های خاص خود همراه بوده‌اند؛ بسته بودن فضای فرقه، عدم شفافیت قلمرو فعالیت، و عقاید موجب می‌شود تا ناظران بیرونی، هرگز به عمق عقاید و تعالیم‌یک فرقه پی نبرده، دست‌کم اطلاعات اولیه از آراء آنان را به‌دست نیاورند.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی روش‌های جذب فرقه‌های انحرافی جهت ارائه‌ی راه‌هایی برای مقابله با آنها (مطالعه موردی فرقه‌های بهائیت و احمد اسماعیل) است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی است که با روش مصاحبه انجام شده است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق محققان و مبلغان متخصص در مقابله با فرقه‌های انحرافی بهائیت و احمد اسماعیل است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 28 نفر است، که این تعداد با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.

در پژوهش حاضر در مرحله شناسایی عوامل موثر بر جذب اعضا توسط دو فرقه انحرافی از روش مصاحبه استفاده شد و در ادامه آزمون وضعیت متغیرهای در جامعه‌ی مورد بررسی با روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی و با کمک نرم افزار اس پی اس اس [1] انجام شده است.

نتایج نشان می‌دهد که از عوامل اثرگذار بر جذب اعضا توسط دو فرقه انحرافی از نظر جامعه مورد بررسی، در فرقه‌ی بهائیت مولفه‌های محبت و عطوفت ظاهری، اخوت و دستگیری، همکاری وتعاون، جذب افراد مطرود مانند بدکاره‌ها و معتادها و جذب از طریق کانون‌های ورزشی، هنری و مکان­های بازی مانند گیم نت‌ها و در فرقه‌ی احمد اسماعیل مولفه‌های استفاده کردن از نقل گرایی (نوعی از اخباریگری)، حساس کردن افراد بر روی مهدویت به صورت نادرست، استفاده از ضعف‌های علمی‌حوزه‌های علمیه، ژست علمی‌گرفتن و تفسیر به رای احادیث به نفع فرقه، بیشترین اهمیت را دارا هستند .

 

[1] spssنظرات
نام
پست الکترونیک
کد امنیتی
Captcha
دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز