دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

آرشیو / پایان نامه ها

 
بررسی امکان سنجی تعامل با وهابیت
جلسه پیش دفاع رساله دکتری
بررسی امکان سنجی تعامل با وهابیت

جلسه پیش دفاع رساله دکتر جناب آقای مصطفی غفوری با عنوان «بررسی امکان‌سنجی تعامل با وهابیت» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1401/03/23      تعداد بازدید: 97
جریمه الابتزاز الالکترونی و آثارها
برگزاری جلسه پیش دفاع
جریمه الابتزاز الالکترونی و آثارها

جلسه پیش دفاع رساله دکتری جناب آقای عبدالرضا ناصر البهادلی با عنوان «جریمه الابتزاز الالکترونی و آثارها» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1401/03/22      تعداد بازدید: 53
بررسی تطبیقی روایات و فتاوای فقهی عایشه با روایات و فتاوای فقهی امامیه
جلسه دفاع رساله دکتری
بررسی تطبیقی روایات و فتاوای فقهی عایشه با روایات و فتاوای فقهی امامیه

جلسه دفاع از رساله دکتری سرکار خانم فائزه نصیری نصر با موضوع «بررسی تطبیقی روایات و فتاوای فقهی عایشه با روایات و فتاوای فقهی امامیه» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1401/03/11      تعداد بازدید: 66
بررسی تطبیقی احکام امنیت اجتماعی بانوان از دیدگاه فقه امامیه و شافعیه
جلسه پیش دفاع رساله دکتری
بررسی تطبیقی احکام امنیت اجتماعی بانوان از دیدگاه فقه امامیه و شافعیه

جلسه پیش دفاع رساله دکتر سرکار خانم زهرا محمدی با عنوان «بررسی تطبیقی احکام امنیت اجتماعی بانوان از دیدگاه فقه امامیه و شافعیه» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1401/03/01      تعداد بازدید: 46
نقد و بررسی دیدگاه سلفیان جهادی درمورد نظریه حکم بغیر ما انزل الله
جلسه دفاع رساله دکتری
نقد و بررسی دیدگاه سلفیان جهادی درمورد نظریه حکم بغیر ما انزل الله

جلسه دفاع رساله دکتری جناب آقای عبدالمحمد شریفات با عنوان «نقد و بررسی دیدگاه سلفیان جهادی درمورد نظریه حکم بغیر ما انزل الله» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/12/04      تعداد بازدید: 100
تحلیل انتقادی اندیشه های صلاح الدین عبدالفتاح الخالدی
جلسه دفاع رساله دکتری
تحلیل انتقادی اندیشه های صلاح الدین عبدالفتاح الخالدی

جلسه دفاع رساله دکتری جناب اقای سید علیرضا فیاضی بروجنی با عنوان «تحلیل انتقادی اندیشه‌های صلاح‌الدین عبدالفتاح الخالدی با محوریت کتاب کلینی و تاویلاته» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/12/01      تعداد بازدید: 84
تحلیل و بررسی جایگاه اجتماعی و سیاسی زن در اخوان المسلمین
جلسه دفاع از پروپوزال
تحلیل و بررسی جایگاه اجتماعی و سیاسی زن در اخوان المسلمین

چلسه دفاع از پروپوزال سرکار خانم لعیا فرهودفر با عنوان «تحلیل و بررسی جایگاه اجتماعی و سیاسی زن در اخوان المسلمین» برگزر شد.

تاریخ انتشار: 1400/10/23      تعداد بازدید: 85
مبانی فقهی مشارکت سیاسی اهل سنت در نظام جمهوری اسلامی ایران
جلسه دفاع پایان نامه
مبانی فقهی مشارکت سیاسی اهل سنت در نظام جمهوری اسلامی ایران

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد جناب آقای مرتضی حیدری نسبت با عنوان «مبانی فقهی مشارکت سیاسی اهل‌سنت در نظام جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/10/13      تعداد بازدید: 91
وحدت و تقریب بر پایه امامت
برگزاری جلسه پیش دفاع
وحدت و تقریب بر پایه امامت

جلسه پیش دفاع رساله دکتری جناب آقای مرتضی علیزاده نجار با عنوان «وحدت و تقریب بر پایه امامت» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/10/08      تعداد بازدید: 93
تبیین و تحلیل اندیشه ها و عملکرد تقریبی شهید قاسم سلیمانی و دستاورد های آن
داوری طرح پژوهشی
تبیین و تحلیل اندیشه ها و عملکرد تقریبی شهید قاسم سلیمانی و دستاورد های آن

جلسه داوری طرح پژوهشی رساله دکتری جناب آقای سیدعبدالحامد مقدس‌نیا با عنوان «تبیین و تحلیل اندیشه‌ها و عملکرد تقریبی شهید قاسم سلیمانی و دستاورد‌های آن» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/09/21      تعداد بازدید: 98
واکاوی اندیشه های سیدمصطفی حسینی طباطبائی
جلسه دفاع رساله دکتری
واکاوی اندیشه های سیدمصطفی حسینی طباطبائی

جلسه دفاع رساله دکتری جناب آقای سیدمحمد یزدانی با عنوان «واکاوی اندیشه‌های سیدمصطفی حسینی طباطبائی» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/09/09      تعداد بازدید: 206
المعالم الاساسیه للبنوک الاسلامیه فی الفقه الاسلامی
برگزاری جلسه پیش دفاع
المعالم الاساسیه للبنوک الاسلامیه فی الفقه الاسلامی

جلسه دفاع جناب آقای حیدر مطلوب کوشان  با عنوان «المعالم الاساسیه للبنوک الاسلامیه فی الفقه الاسلامی» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/09/06      تعداد بازدید: 61
نقد و بررسی دیدگاه سلفیان جهادی درمورد نظریه حکم بغیر ما انزل الله
برگزاری جلسه پیش دفاع
نقد و بررسی دیدگاه سلفیان جهادی درمورد نظریه حکم بغیر ما انزل الله

جلسه پیش دفاع جناب آقای عبدالحمد الشریفات با عنوان «نقد و بررسی دیدگاه سلفیان جهادی درمورد نظریه حکم بغیر ما انزل الله» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/09/04      تعداد بازدید: 70
بررسی قاعده سبق از دیدگاه مذاهب خمسه و انطباق آن بر اصل هشتم قانون اساسی
جلسه دفاع
بررسی قاعده سبق از دیدگاه مذاهب خمسه و انطباق آن بر اصل هشتم قانون اساسی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم الهام شیرشاهی با عنوان «بررسی قاعده سبق از دیدگاه مذاهب خمسه و انطباق آن بر اصل هشتم قانون اساسی» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/09/01      تعداد بازدید: 78
روش شناسی تقریبی آیت الله تسخیری
برگزاری جلسه داوری پروپوزال
روش شناسی تقریبی آیت الله تسخیری

جلسه داوری پروپوزال جناب آقای حسین الهی‌پور با عنوان «روش‌شناسی تقریبی آیت‌الله تسخیری» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/08/12      تعداد بازدید: 61
تحلیل و بررسی جریان های فکری اهل سنت شافعی مذهب غرب کشور
جلسه دفاع رساله دکتری
تحلیل و بررسی جریان های فکری اهل سنت شافعی مذهب غرب کشور

جلسه دفاع رساله دکتری سرکار خانم مهناز زالی‌پور با عنوان «تحلیل و بررسی جریان‌های فکری اهل سنت شافعی مذهب غرب کشور» برگزار شد. 

تاریخ انتشار: 1400/07/22      تعداد بازدید: 73
تحلیل و بررسی افتراقات دیوبندیه حیاتی و مماتی در جنوب شرق ایران
برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری
تحلیل و بررسی افتراقات دیوبندیه حیاتی و مماتی در جنوب شرق ایران

جلسه دفاع رساله دکتری جناب آقای جواد بامری با عنوان «تحلیل و بررسی افتراقات دیوبندیه حیاتی و مماتی در جنوب شرق ایران» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/07/22      تعداد بازدید: 79
وحی و اعجاز از دیدگاه امامیه و اشاعره با تاکید بر آراء علامه طباطبایی و شیخ محمد عبده
برگزاری جلسه دفاع
وحی و اعجاز از دیدگاه امامیه و اشاعره با تاکید بر آراء علامه طباطبایی و شیخ محمد عبده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم شیرین پاک‌نیا با عنوان «وحی و اعجاز از دیدگاه امامیه و اشاعره با تاکید بر آراء علامه طباطبایی و شیخ محمد عبده» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/07/01      تعداد بازدید: 116
واکاوی اندیشه های سیدمصطفی حسینی طباطبایی
برگزاری جلسه پیش دفاع
واکاوی اندیشه های سیدمصطفی حسینی طباطبایی

جلسه پیش دفاع رساله دکتری جناب آقای سید محمد یزدانی با موضوع «واکاوی اندیشه‌های سیدمصطفی حسینی طباطبایی» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/06/27      تعداد بازدید: 178
بررسی کفر و ایمان از دیدگاه مکتب القرآن
جسله داوری پروپوزال
بررسی کفر و ایمان از دیدگاه مکتب القرآن

جلسه دفاع از طرح پژوهشی (پروپوزال) جناب آقای حسین رنجبر حسین حاجیلو با عنوان «بررسی کفر و ایمان از دیدگاه مکتب القرآن» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/06/23      تعداد بازدید: 91
« قبلی  1  2  3  4  بعدی »
صفحه
78 نتیجه
دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز